Menu produktów

Fotobioreaktory

Fotobioreaktor jest to urządzenie pozwalające na hodowlę organizmów fotosyntetyzujących w ściśle kontrolowanych warunkach.

Urządzenie pozwala na precyzyjne kontrolowanie przebiegu hodowli, w tym regulowanie warunków panujących w czasie jej trwania takich jak:

  • natężenie światła,
  • temperatura,
  • dopływ CO2.

Dzięki temu możliwe jest wybranie idealnych parametrów hodowli, które pozwolą zwiększyć tempo wzrostu alg.

 

Algi fototroficzne, wykorzystując energię ze światła słonecznego, na drodze fotosyntezy przekształcają CO2 w związki organiczne stanowiące m.in. materiał budulcowy dla ich komórek. W związku z powyższym dostęp do światła jest czynnikiem limitującym wzrost alg fototroficznych. W przypadku zbyt intensywnego światła słonecznego dochodzi do zjawiska fotoinhibicji, prowadzącego do zahamowania wzrostu alg. Z drugiej strony, przy zbyt niskiej intensywności światła, wzrost alg przebiega znacznie wolniej niż w warunkach ekspozycji komórek na światło o intensywności optymalnej dla danego gatunku. Ponadto, im większa gęstość hodowli, tym gorsze warunki dla penetracji światła w jej obrębie, co skutkuje mniejszą jego dostępnością dla komórek, a co za tym idzie zmniejszoną wydajnością fotosyntezy. W przypadku intensywnego światła słonecznego należy zapewnić takie warunki hodowli, które pozwolą zachować optymalną temperaturę wzrostu alg.

Zastosowania:

Urządzenia wpisuje się w działania badawczo-rozwojowe zarówno jednostek naukowych jak i przedsiębiorstw posiadających swoje działy B+R.