Menu produktów

Myjnia dwukomorowa

Do oczyszczania w HFE (w roztworach organicznych) z myciem wstępnym, ultradźwiękowym, strefą oczyszczania w parach oraz strefą suszenia.

  • Wymiary komór: 250 x 200 x 400mm

Realizacje: