Menu produktów

Myjnie ultradźwiękowe do wydruków 3D

 

   Rozwój przemysłu drukowanych części 3D lub FDM w celu szybkiego prototypowania, a w niektórych przypadkach ostatecznego wykorzystania, wymaga obróbki postprodukcyjnej elementów w celu np: usunięcia materiału podporowego, wspierającego drukowane części podczas drukowania. Nasze myjnie ultradźwiękowe  - w połączeniu z odpowiednim środkami chemicznymi - stanowią doskonały środek do usuwania materiału podporowego druku 3D, pozostawiając gotową część w stanie nienaruszonym i oczyszczoną. Rozpuszczanie i czyszczenie części FDM odbywa się przez kawitację roztworu czyszczącego za pomocą ultradźwięków, powodując mikro-zdzieranie powierzchni części.

   Utrzymywanie odpowiedno wysokiegopoziomu mocy (watów/objętość cieczy) jest niezbędne podczas pracy z materiałami, takimi jak tworzywa sztuczne, które pochłaniają dużo energii ultradźwiękowej. W tradycyjnych zastosowaniach czyszczenia, w których czyszczone są części metalowe, oodziaływanie na głębokką strukturę elemntu jest małe.  Części metalowe mają twardą powierzchnię, dzięki czemu większość energii ultradźwiękowej może kawitować na powierzchni. Części z tworzywa sztucznego mają duzo bardziej miękką powierzchnię, więc sporo energii z kawitacji jest przenoszona na elementy drukowane.

   Typowymi materiałami stosowanymi w drukowaniu 3D, które pochłaniają energię ultradźwiękową są:

  • Tworzywa ABS
  • Tworzywa poliwęglanowe
  • Mieszanki polimerowe poliwęglanu / ABS (PC ABS)
  • Mieszanki nylonu
  • Biokompatybiln termoplasty (stosowane w gastronomii i medycynie)

   Usuwanie nośnika druku 3D zwykle wymaga rozpuszczalnika lub wodnego roztworu czyszczącego, podwyższonych temperatur i mechanicznego mieszania w celu przyspieszenia procesu czyszczenia i wspomagania rozpuszczania. Najwięksi dostawcy tego typu rozwiązań do druku 3D mają podobne zalecenia co do metody usuwania materiałów pomocniczych, do czego idealnie można wykorzystać technologię ultradźwiękową, wspomaganą odpowiednio dopasowanymi zbiornikami, koszami itp. akcesoriami dostosowanymi do specyfiki drukowanych elementów

   Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia naszych rozwiązań w zakresie wspierania procesów drukowanie 3D za pomocą technologii ultradźwiękowej.