Menu produktów

Płuczki i suszarki

Poniżej znajdują się przykładowe płuczki i suszarki, które wykonujemy:

 • Urządzenie do odkamieniania IN-4 przeznaczone jest do mycia, oczyszczania w roztworach wodnych przedmiotów wykonanych z metali , szkła lub tworzyw sztucznych w celu usunięcia zanieczyszczeń i osadzonego kamienia.
 • Płuczka z oscylacją kosza do mycia różnych detali wykonana jest ze stali nierdzewnej. Płukanie od momentu założenia kosza na ramiona, które poruszają się za pomocą mechanizmu opuszczająco-podnoszącego, wykonywane jest automatycznie.
 • Płuczka z oscylacją kosza ma zastosowanie przy:
  •     spłukiwaniu płynu z detali po myciu,
  •     płukaniu elementów z otworami nieprzelotowymi,
  •     jako zbiorniki mycia wstępnego.
 • Dodatkowo płuczki mogą być wyposażone w przelew (spłukiwanie powierzchni medium) oraz separator zanieczyszczeń olejowych.
 • Suszarka próżniowa podgrzewana grzałkami elektrycznymi osiągająca podciśnienie 30mbar. Suszarka posiada komorę o średnicy 470mm, posiada również skraplacz z chłodnicą.