Menu produktów

UE

Miło nam poinformować, iż ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH „INTERSONIC” S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Inwestycja w infrastrukturę laboratoryjną Zakładu Urządzeń Technologicznych Intersonic S.C.”

Ogólnym celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy w obszarze inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej. Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie infrastruktury B+R tj. wsparcie stworzenia zaplecza badawczo-rozwojowego w naszym przedsiębiorstwie w postaci działu B+R (w tym laboratorium czystości). Dodatkowo firma zrealizuje cel komplementarny jakim jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej m.in. poprzez wzmocnienie powiązań miedzy sferą nauki a biznesu, w zakresie rozwoju i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach (w wyniku wykorzystania utworzonego działu B+R na potrzeby prac badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi oraz partnerami biznesowymi).

Projekt polega na stworzeniu w firmie działu B+R, którego funkcjonowanie przyczyni się do podniesienia efektywności procesów oczyszczania detali na różnych etapach produkcji jak i po jej zakończeniu, przy wykorzystaniu układów drgających oraz środków biodegradowalnych na bazie roztworów wodnych. Pozwoli to na produkcję innowacyjnego systemu urządzeń ultradźwiękowych o dużej koncentracji energii wykorzystywanego do dezintegracji surowców w procesach produkcji. W dziale B+R zostanie stworzone swoiste laboratorium czystości umożliwiające zweryfikowanie skuteczności produkowanych przez nas myjni oraz osiąganych parametrów czystości w procesie mycia w różnych środowiskach chemicznych.

W związku z powyższym w ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone dwa działania:
1) Rozbudowa hali produkcyjnej na potrzeby utworzenia działu B+R
2) Zakup wyposażenie badawczego służącego w pracy zarówno nad konstrukcją urządzeń w tym przetworników ultradźwiękowych jak i zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych w procesie mycia lub defragmentacji przy użyciu fal ultradźwiękowych


Wartość ogółem: 1193038.50 zł
Wydatki kwalifikowalne: 969950.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 555005.39 zł