Menu produktów

Chemia do mycia przemysłowego

Wybranie odpowiedniego medium do procesu czyszczenia z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej odgrywa ważną rolę w kontkeście osiągnięcia oczekiwanego efektu czystości. Rozwiązania do czyszczenia ultradźwiękowego są dostępne w szerokiej gamie formuł – każdy przeznaczony do określonych zadań związnych czyszczeniem. Roztwory te są również określane jako chemia czyszcząca, a w niektórych przypadkach jako „mydła”. Poniżej wskażemy rozwiązania do czyszczenia ultradźwiękowego i udzielimy wskazówek, jak dokonać właściwego wyboru.

Niezależnie od składu chemicznego roztwór do czyszczenia ultradźwiękami działa w procesie zwanym kawitacją. Definiuje się to jako implozję milionów mikroskopijnych pęcherzyków próżniowych w zbiorniku myjki ultradźwiękowej wypełnionym roztworem. Pęcherzyki są tworzone przez przetworniki zasilane generatorem wibrujące z częstotliwościami ultradźwiękowymi, takimi jak 37 000 cykli na sekundę (37 kHz). Gdy pęcherzyki stykają się z produktami, które mają być czyszczone, implodują gwałtownie (ale bezpiecznie) na wszystkich zwilżonych powierzchniach, odrywając się i usuwając zanieczyszczenia.

 

Pytania, które należy sobie zadać:

Co to jest zanieczyszczenie? Innymi słowy, co chcesz usunąć w procesie czyszczenia ultradźwiękowego?

Przykładem zanieczyszczeń może być smar, brud i piasek na elementach silnika i układu napędowego, sól i inne pozostałości na sprzęcie do nurkowania, pozostałości po lutowaniu i inne zanieczyszczenia na PCB,  brud wypalany na osadach na formach wtryskowych z tworzyw sztucznych, zanieczyszczenia na narzędziach chirurgicznych i dentystycznych, matowienie lub stara farba na mosiądzu, miedzi i innych powierzchniach, odciski palców i inne zabrudzenia na optyce,  pozostałości mediów po procesie szlifowania, polerowania i docierania na produkowanych destalach,  pozostałości prochu i inne zanieczyszczenia na broni palnej itp.

 

Jaka jest specyfika zanieczyszczenia? Potrzebujesz deemulgującego lub emulgującego roztworu czyszczącego?

To rozróżnienie dotyczy tego, co dzieje się z zanieczyszczeniami, zwłaszcza tłustymi, które są usuwane w procesie czyszczenia. Deemulgujące roztwory do czyszczenia ultradźwiękowego powodują unoszenie się tłustych zanieczyszczeń na powierzchni roztworu czyszczącego. Dzięki temu można je łatwo zgarnąć ręcznie lub za pomocą odpowiednich spryskiwaczy w celu ich zmagaznowania i późniejszej utylizacji.

Takie działanie zmniejsza możliwość przylegania pływających zanieczyszczeń do produktu po wyjęciu go z kąpieli, co pomaga przedłużyć żywotność ultradźwiękowego roztworu czyszczącego. Preparaty deemulgujące są zwykle stosowane w operacjach czyszczenia o dużej objętości.

Preparaty emulgujące zatrzymują zanieczyszczenia w zawiesinie. Te preparaty do czyszczenia ultradźwiękowego są używane do operacji czyszczenia o małej objętości. Ponieważ zanieczyszczenia pozostają w roztworze, a nie unoszą się do góry, gromadzą się podczas powtarzających się cykli czyszczenia, zaczynają hamować skuteczność czyszczenia i, co być może ważniejsze, mogą pozostawać na powierzchni czyszczonych produktów. Może to wymagać operacji płukania po czyszczu. Twarde cząstki, takie jak wióry, drobiny, wióry i zwykły stary brud opadają na dno zbiornika czyszczącego. Należy je usuwać przy każdej zmianie roztworu, w przeciwnym razie mogą z czasem uszkodzić dno zbiornika.

 

Co chcemy wyczyścić za pomocą ultradźwiękowego roztworu czyszczącego? Co jest czyszczone?

Większość rzeczy, które można bezpiecznie zwilżyć, można wyczyścić za pomocą energii ultradźwiękowej. Preparaty roztworów są przeznaczone do czyszczenia ultradźwiękowego odlewów z żeliwa i stali, wytworzonych części, tworzyw sztucznych, metali szlachetnych, ceramiki, szkła, gumy i powierzchni polerowanych, takich jak aluminium. Należy pamiętać, że produkty chromowane nie powinny być czyszczone ultradźwiękowo.

 

Czynności po czyszczeniu

Jakie mogą być potrzebne działania po czyszczeniu?

1) nic – wyczyść i zainstaluj detal

2) ponownie płukanie – może być konieczne do usunięcia pozostałości roztworu

3) całkowity brak pozostałości tj. implanty chirurgiczne, podobne produkty

4) ochrona powierzchni – czyli czasowa ochrona przed rdzą

5) inne zalecenia wymagane przez odpwoiednie organy nadzorujące stsowanie danych detali o określonej czystosći

Etapy płukania po czyszczeniu mogą obejmować mycie strumieniem wody lub zanurzenie w zbiorniku do płukania ultradźwiękowego. Są one używane do wypłukiwania wszelkich pozostałości z detali. Produkty malowane, platerowane lub malowane proszkowo najczęsciej wymagają dodatkowo dokładnego spłukania po czyszczeniu, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki do powierzchni. W tym momencie należy mieć na uwadze koejną kwestię czyli pojawienie się rdzy. Ponieważ zdecydowana większość tych roztworów jest oparta na wodzie (a niektóre są specjalnie opracowane do usuwania rdzy), należy pamiętać o dodawaniau inhibitorów rdzy do roztworu, albo do zbiornika płuczącego.

 

Bliższe spojrzenie na chemię rozwiązań do czyszczenia ultradźwiękowego

Co to jest pH?  pH definiuje się  jako miarę stężenia jonów wodorowych; miara kwasowości lub zasadowości roztworu.

Roztwory wodne w temperaturze 25°C (77⁰F) o pH mniejszym niż siedem są kwaśne, podczas gdy te o pH większym niż siedem są obojętne lub zasadowe Chociaż istnieją wyjątki, roztwory do czyszczenia ultradźwiękowego można podzielić na trzy podstawowe rodzaje chemii w zależności od ich pH: zasadowe, kwaśne i obojętne. W poniższych akapitach przedstawiono wybrane przykłady chemii roztworów czyszczących. Zapytaj sepcjalistów INTERSONIC o zalecenia, które spełnią Twoje szczególne wymagania.

Kiedy wybrać kwaśne rozwiązanie do czyszczenia ultradźwiękowego?

Kwaśnie roztwory służą do usuwania osadów korozyjnych i wapiennych, uszkodzeń spowodowanych przez wodę, smary, warstw oleju i tlenków z metali nieżelaznych i lekkich, a także PCB, szkła, tworzyw sztucznych, matowionego mosiądzu i miedzi. Dla tych materiałów dostępne są również silniejsze roztwory kwasowe wraz z metalami nieżelaznymi, stalą nierdzewną i żeliwem. Jak wspomniano powyżej, powierzchnie podlegające rdzewieniu powinny zawierać inhibitory w zbiorniku do czyszczenia lub płukania w celu uzyskania tymczasowej odporności na korozję. Ważna przestroga: Zbiorniki z roztworem myjki ultradźwiękowej ze stali nierdzewnej należy chronić przed użyciem żrących roztworów o niskim pH, takich jak kwas azotowy, siarkowy, mrówkowy lub fluorowodorowy.

Zasadowe rozwiązania do czyszczenia ultradźwiękowego

Alakiczne media są szeroko stosowane w laboratoriach i warsztatach. Rozcieńczony wodą roztwór (najczęściej od 1 do 5%) usuwa smary, oleje, sadzę, wosk, pozostałości spalania i zanieczyszczenia organiczne z części silnika, wszystkich metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy. Nieco łagodniejsze formuła alkaliczne  o pH w okolicy 10-11 używana jest do usuwania lekkich olejów, topników, kurzu, tłuszczu i odcisków palców z płytek drukowanych, urządzeń elektromechanicznych, elektroniki i precyzyjnej optyki. Media zawierające amoniak to alkaliczne roztwór stosowany do usuwania środków szlifierskich, polerskich i docierających, smarów i olejów z metali nieżelaznych, metali szlachetnych, mosiądzu i miedzi. Zawartość amoniaku w medium pozostawia jasną błyszczącą powierzchnię na produktach z mosiądzu i miedzi. Przy pH 11 rozcieńcza się go najczęciej wodą (od 5 do 10%.)

Kiedy wybrać neutralne rozwiązanie do czyszczenia ultradźwiękowego?

Receptury neutralnych roztworów czyszczących są zalecane do delikatnego czyszczenia bardzo wrażliwych produktów w celu usunięcia olejów, smarów, środków szlifierskich i polerskich, kurzu i odcisków palców. Ponadto można je stosować do czyszczenia ceramiki, metali szlachetnych czy biżuterii. (Należy pamiętać, że niektóre kamienie szlachetne nie powinny być poddawane działaniu ultradźwięków). Innym przykładem neutralnej formuły są roztwory czyszczące o działaniu zanurzeniowym i rozpryskowym, który może być stosowany w kąpieli ultradźwiękowej rozcieńczonej do 2% lub do czyszczenia natryskowego (1%) wodą z kranu lub wodą dejonizowaną. Ta formuła jest odpowiednia do powierzchni metalowych, w tym stopów aluminium i metali lekkich, a także do powierzchni szklanych, ceramicznych i mineralnych. Usuwa wodne emulsje chłodzące z obróbki mechanicznej, osadzone mydła wapniowe i inne zanieczyszczenia.

 

Czyszczenie ultradźwiękowe przy użyciu lotnych rozpuszczalników

W niektórych przypadkach do czyszczenia ultradźwiękowego zaleca się lotny rozpuszczalnik, taki jak IPA, aceton lub toluen. Na przykład IPA jest używany do czyszczenia instrumentów medycznych i implantów chirurgicznych; Aceton jest doskonałym rozpuszczalnikiem do odtłuszczania i czyszczenia, z tych samych powodów bo nie pozostawia resztek roztworu na czyszczonych częściach. Wymagania dotyczące czyszczenia za pomocą lotnych rozpuszczalników wymagają stosowanie przeciwwybuchowych myjek ultradźwiękowych znajdujących się w miejscach, w których nie ma wyzwalaczy zapłonu z pobliskich instalacji elektrycznych.

 

Podsumowanie wyboru rozwiązań do czyszczenia ultradźwiękowego

Poruszyliśmy tylko kilka przykładów dostępnych rozwiązań do czyszczenia ultradźwiękowego, które rozwiązują praktycznie każde wyzwanie związane z czyszczeniem. Specjaliści INTERSONIC są gotowi pomóc w doborze odpowiedniej formuły dopasaowanej do Pańśtwa potrzeb, specyfiki rocesu produkcyjnego czy rodzaju realizowanych usług,  jak również w doborze odpowiedniego urządzenia ultradźwiękowego, który wykona pracę najskuteczniej. Zadzwoń lub porozmawiaj z nami, aby uzyskać bezstronną pomoc w doborze sprzętu, formuł roztworów czyszczących i procedur operacyjnych, które pomogą Ci wykonać pracę szybko i wydajnie. Państwa informacje są bezpieczne. Nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim bez Państwa zgody.