Menu produktów

Mycie ultradźwiękami

Zasady mycia ultradźwiękowego

 

Oczyszczanie ultradźwiękowe odbywa się przez zanurzenie przedmiotów przez określony czas w odpowiednio dobranych cieczach i poddanie ich działaniu ultradźwięków o odpowiednim natężeniu do procesu technologicznego.

Przechodzenie fal ultradźwiękowych przez ciecz wywołują zjawiska, które są ważne w procesie oczyszczania, a są to:

  1. kawitacja
  2. wiatr akustyczny
  3. ciśnienie promieniowania

Źródłem drgań ultradźwiękowych są przetworniki typu sandwich przyklejone są do dna lub ścian zbiornika wanny, zasilane z generatorów ultradźwiękowych. Na prawidłowy proces oczyszczania ma wpływ:

  1. natężenie ultradźwięków
  2. temperatura cieczy
  3. budowa chemiczna cieczy – zdolność przenoszenia kawitacji
  4. odporność materiałów na działanie kawitacji

Technologia mycia ultradźwiękowego

 

Technologia mycia za pomocą ultradźwięków zapewnia szybkie i bardzo skuteczne oczyszczanie powierzchni.

Energia wytwarzana przez przetworniki ultradźwiękowe w płynie myjącym dociera do najbardziej niedostępnych miejsc. Zjawisko kawitacji powoduje, że drgania przenikają przez materiał w związku z czym brud jest usuwany z całej powierzchni. Ultradźwięki w roztworze myjącym wytwarzają fale ciśnienia w postaci implodujących pęcherzyków a te z kolei odrywają zanieczyszczenia z powierzchni mytych elementów. W myjniach ultradźwiękowych stosuje się wodne roztwory środków myjących lub płyny organiczne.

 

 

Przykład, schemat myjni 2 komorowej na roztwory HFE, BIOSANE i inne

 

1. Wanna mycia wstępnego.
2. Wanna mycia w ultradźwiękach.
3. Strefa mycia w parach.
4. Strefa suszenia (chłodzenie).
5. Chłodnica bezpieczeństwa.
6. Agregat chłodniczy.
7. Grzałki.
8. Panel sterowania i kontroli procesu technologicznego.
9. Separator.
10. Szczeliny komory wentylacyjnej.
11. Przetworniki ultradźwiękowe.
12. Generatory ultradźwiękowe (25 i 40 kHz).
Cz T. Czujnik temperatury.

 

 

 

Płyny podczas pracy są oczyszczane (proces destylacji – obieg zamknięty).

Technologia ta pozwala na uzyskanie czystości: 0,2 mg / 1 kg bardzo drobnych detali