Menu produktów

Separator oleju - odolejacz

Separator oleju - odolejacz to urządzenie służące do rozdzielania mieszanek oleju i wody na osobne składniki. Istnieje wiele różnych typów separatorów olej-woda. Każdy ma inną zdolność separacji oleju i jest używany w różnych gałęziach przemysłu. Separatory wody i oleju są projektowane i wybierane po uwzględnieniu parametrów wydajności oddzielania oleju i rozważań dotyczących kosztów cyklu życia. „Olej” można rozumieć jako oleje mineralne, roślinne i zwierzęce oraz jako wiele różnych węglowodorów.